Saturday, 12 December 2009

DOC _ 5. Asbabun Nuzul Surah Al_Kafirun.

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah.
4. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah
6. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi Saw. Dengan menawarkan harta kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah, dan akan dikawinkan kepada yang beliau kehendaki. Usaha ini disampaikan dengan berkata: inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad, dengan syarat agar engkau jangan memaki maki tuhan kami dan menjelekkannya, atau sembahlah tuhan tuhan kami selama setahun. Nabi Saw menjawab: Aku akan menunggu wahyu dari tuhanku, dan ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tawaran orang kafir.
Dan turun pula ayat:
  Katakanlah: "Maka apakah kamu menyuruh Aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan''. Sebagai perintah untuk menolak ajakan orang orang bodoh yang menyembah barhala.
Diriwayatkan oleh at-Thabrani dari ibnu Abbas.
Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad Saw: sekiranya kamu tidak berkeberatan mengikuti kami
(menyembah berhala)selama setahun, kami akan mengikuti agamamu selam setahun pula. Maka untuk menolak dakwahnya turunlah ayat ini.


Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Wahb.
Dalam riwayat lain pula dikemukakan bahwa al-Walid bin al-Mughirah, al-Ashi bin Wail, al-Aswad bin Mutthalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah Saw dan berkata: Hai Muhammad! Mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah dan kita bersekutu dalam segala hal dan engkaulah yang memimpin kami. Maka Allah Swt menurunkan ayat ini.

Diterjemahkan oleh: Abdul Malik An_Namiri
Dari kitab Asbabun Nuzul Al-Imam Assuyuthi.
9/12/2009

Wallahu ′Alam bisshawab.

No comments: